direct naar inhoud van 2.3 Groenstructuur
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-B001

2.3 Groenstructuur

De ondergrondse maar ook bovengrondse condities voor het openbaar groen zijn niet gunstig. De bovengrondse condities hebben te maken met de nabijheid van de zee en de heersende westenwinden. In Egmond aan Zee is het effect van de zoute wind dan ook goed zichtbaar. Door de wind groeit er in het duingebied maar een beperkt aantal soorten bomen en struiken die de zoute wind kunnen verdragen. Bomen worden niet groot en verliezen vaak al in augustus hun bladeren als gevolg van de zoute wind. Het openbaar groen in Egmond aan Zee bestaat relatief veel uit gras en sierheesters. Er komen maar weinig bomen en bosplantsoenen voor.

De groenstructuur die in het gebied aanwezig is, is niet erg omvangrijk. Deze wordt voornamelijk langs de Boulevard door het duinlandschap gevormd. Het duinpark aan de Kennedyboulevard, het groen rond de Van Speyk vuurtoren en de duinrand aan de Boulevard vormen samen de groenstructuur van het gebied. De Torensduin vormt een opzichzelfstaand groenelement in de dorpskern. In een aantal straten binnen het plangebied zoals de Voorstraat, Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat en Trompstraat staan bomen. Dit zijn er echter weinig of ze liggen te verspreid om te spreken van groene lanen of structuren.

Op enkele plaatsen zijn restanten van duinstruwelen terug te vinden onder andere aan de noordzijde in de omgeving van de koloniehuizen, rondom de Van Speyk vuurtoren en in het zuiden op en rond de Torensduin.