direct naar inhoud van 2.4 Verantwoording
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

2.4 Verantwoording

Het plangebied was tot op heden bestemd voor een bedrijfsfunctie. Het initiatief is het plangebied alleen voor wonen aan te wenden. Zoals eerder aangegeven ligt het plangebied in een gebied waar voornamelijk woonfuncties aanwezig zijn. Het toevoegen van de woonfunctie koppelt de woonfunctie met de Herenweg, Abdijlaan en Peperstraat en legt een relatie met de woonbebouwing inclusief kleinschalige horeca en bedrijfsactiviteiten in het centrum van Egmond-Binnen. De beoogde functie past daarom beter bij het plangebied en de omgeving dan de huidige functie. Doordat het bedrijf Tambach staalconstructies BV zal verhuizen worden deze kleinschalige voorzieningen minder verstoord door bijvoorbeeld op- en aanrijdende vrachtwagens en industrielawaai. Hierdoor zal sprake zijn van een beter woon- en leefklimaat in de omgeving. De omvang van de woningen sluit aan bij de omvang van de woningen die in de omgeving mogelijk zijn. Hierdoor is sprake van een stedenbouwkundig verantwoorde situatie.