direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub f van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan.

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een vrijstaande woning en twee twee-onder-één-kapwoningen. Het te ontwikkelen gebied is thans in eigendom bij de eigenaar van het bedrijf op het plangebied. Het bouwplan wordt in zijn geheel voor eigen risico en rekening van de aanvrager gerealiseerd.

De eventuele kosten van de gemeente zijn anderszins verzekerd middels een anterieure overeenkomst die is gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente Bergen. Onderdeel van deze overeenkomst is de eventueel te verwachte planschade. Het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is derhalve niet nodig, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Een vrijwillige overeenkomst met een grondeigenaar, een anterieure overeenkomst, blijft het uitgangspunt van de wet.