direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. bomen en beplantingen;
  • d. voet- en fietspaden;
  • e. in- en uitritten;
  • f. bermen;
  • g. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom': uitsluitend voor monumentale bomen al dan niet in combinatie met andere groenvoorzieningen.
  • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals bergbezinkbassins, nutsvoorzieningen en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater;

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, worden gebouwd met een maximale hoogte van 9 m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken.