direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de voor het plangebied relevante milieuaspecten aan bod. Aan de orde komen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan ten aanzien van de aspecten wegverkeerslawaai, bedrijvigheid, externe veiligheid, lucht- en bodemkwaliteit, duurzaam bouwen en kabels en leidingen.