direct naar inhoud van 6.2 Opzet van de regeling
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

6.2 Opzet van de regeling

Het nieuwe bestemmingsplan heeft grotendeels een consoliderend karakter. Gekozen is voor een min of meer gedetailleerde opzet van het plan. Bovendien zijn er diverse flexibiliteitbepalingen opgenomen om de gewenste (kleinschalige) ontwikkelingen in het plan mogelijk te maken. Van belang is dat ter bescherming van het beschermde dorpsgezicht een specifieke dubbelbestemming is opgenomen (Waarde-Cultuurhistorie)

De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de inleidende regels aan bod. Het betreft hier de begrippen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2 bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen (artikel 3 tot en met 18). Hoofdstuk 3 algemene regels, bevat verschillende algemene regels die van toepassing zijn (artikel 19 tot en met 24). Tot slot zijn de overgangs- en slotregels opgenomen in hoofdstuk 4 (artikel 25 en 26).

Hierna wordt allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal van de overige bepalingen.