direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Inspraak en overleg
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

Hoofdstuk 8 Inspraak en overleg

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan naar diverse overleginstanties (zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) toegezonden. In de Nota van Beantwoording inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Bergen Centrum-Beschermd Dorpsgezicht, zijn de ontvangen inspraak- en overlegreacties samengevat en beantwoord. De daaruit voortvloeiende aanpassingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.